Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019

οι (νέες) αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (δεύτερο μέρος)

-Προβλέπεται, πλέον και κατ' εξαίρεση, η δυνατότητα διενέργειας, στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, για τα αδικήματα εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων, (ειδικών και "σκληρών") ανακριτικών πράξεων, όπως η συγκαλυμμένη έρευνα, η ανακριτική διείσδυση, η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και η καταγραφή, με συσκευές ήχου και εικόνας ή άλλα τεχνικά μέσα.
-Πριν απορρίψει (αιτιολογημένα) ο Ανακριτής, τα (υπερασπιστικά) αποδεικτικά αιτήματα του κατηγορουμένου, θα πρέπει, πλέον, να εκφράσει γνώμη και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.
-Στο νέο Κώδικα, αναβαθμίζεται-ενισχύεται ο ρόλος του κατ' οίκον περιορισμού, με ηλεκτρονική επιτήρηση, ως εναλλακτική της προσωρινής κράτησης (προφυλάκισης).
-Δίνεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας σύνταξης πρακτικού ποινικής συνδιαλλαγής για (ακόμα) 15 ημέρες.
-Αν η αίτηση ποινικής συνδιαλλαγής, υποβληθεί μετά τον ορισμό δικασίμου και αυτή απέχει περισσότερο από 4 μήνες, μπορεί ο Εισαγγελέας να αποσύρει την υπόθεση και να την επαναπροσδιορίσει, σε συντομότερη δικάσιμο, κατά απόλυτη προτεραιότητα.
-Με τη νέα διατύπωση, το Δικαστήριο, δεν είναι υποχρεωμένο να διακόψει την συζήτηση της υπόθεσης, εφόσον υποβληθεί αίτημα ποινικής συνδιαλλαγής, ενώπιον του, αλλά "μπορεί" να το κάνει.
-Η ποινική συνδιαλλαγή, που προβλέπονταν για συγκεκριμένα κακουργήματα, επεκτείνεται πλέον και στα αντίστοιχα πλημμελήματα, με ανώτατη ποινή (εφόσον πετύχει) τους έξι μήνες φυλάκισης (δώδεκα, αν συντρέχει επιβαρυντική περίσταση).
-Ορίζεται πως η υποβολή, στο Δικαστήριο, αίτησης ποινικής διαπραγμάτευσης, δεν αποτελεί λόγο υποχρεωτικής αναβολής, μπορεί όμως το Δικαστήριο να διακόψει τη συζήτηση και να τάξει προθεσμία 15 ημερών, για την σύνταξη του σχετικού πρακτικού.
-Αν στο κλητήριο θέσπισμα ή στην κλήση, δεν αναγράφεται ότι η τυχόν μη εμφάνιση του κατηγορούμενου, συνεπάγεται την -ερήμην του- εκδίκαση της υπόθεσης, η συζήτηση θα κηρύσσεται απαράδεκτη.
-Οι δικαιούχοι νομικής βοήθειας, απαλλάσσονται από την υποχρεώση πληρωμής του παραβόλου (150 ευρώ), για την υποβολή προσφυγής κατά της κλήτευσης τους, σε Δίκη.
-Ο κατηγορούμενος, θα πρέπει να ενημερώνεται, σε κάθε διαδικαστική φάση της ποινικής Δίκης, ότι αν δεν είναι παρών ή δεν εκπροσωπείται από συνήγορο, θα δικάζεται ερήμην.
-Προβλέπεται ότι στο πλαίσιο της ποινικής Διαταγής (αν και εφόσον εφαρμοστεί αυτός ο θεσμός), θα μπορούν, πλέον, να επιβάλλονται και παρεπόμενες ποινές και μέτρα ασφαλείας και να αποφασίζεται η τύχη των τυχόν κατασχεθέντων πραγμάτων.
-Η προθεσμία ειδοποίησης αυτού που άσκησε απαράδεκτο ένδικο μέσο, για εμφάνιση, ενώπιον του Συμβουλίου, μειώνεται από 5 ημέρες σε 48 ώρες.
-Δίνεται πλέον η δυνατότητα στον κατηγορούμενο, να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, που τον αθωώνει, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και του επιβάλλει μέτρα θεραπείας.
-Τα όρια έφεσης, για χρηματικές ποινές, γίνονται : πάνω από 2.000 ευρώ, σε απόφαση Μονομελούς και πάνω από 3.000 ευρώ, σε απόφαση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.
-Όταν οι εφέσεις ασκούνται από τον Εισαγγελέα, προς χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου, θα πρέπει να περιέχουν ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
-Καταργείται η διάταξη που προέβλεπε πως αν ο κατηγορούμενος, που ασκεί έφεση, δεν διορίσει αντίκλητο ή ακριβή διεύθυνση ή αλλαγή αυτής, τότε εκτελείται η απόφαση.
-Στις κλήσεις για την συζήτηση έφεσης ή αναίρεσης, θα πρέπει να αναγράφεται ότι, αν δεν εμφανιστεί ο κατηγορούμενος ή δεν εκπροσωπείται από συνήγορο, τότε απορρίπτονται ως ανυποστήρικτες.
-Ορίζεται ότι οι εγκλήσεις, που υποβλήθηκαν πριν την 1.7.2019, χωρίς προσκόμιση παραβόλου, δεν θεωρούνται απαράδεκτες, για το λόγο αυτό, μετά την ημερομηνία αυτή.
-Καταργείται ο λόγος αποκλεισμού του Εισαγγελέα, από την συζήτηση ενδίκου μέσου, όταν αυτός είχε συμπράξει στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης.
-Δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης, κατ' εξαίρεση, παράνομων αποδεικτικών μέσων (που αποκτήθηκαν παράνομα, πιο σωστά), σε κακουργήματα αρμοδιότητας των Εισαγγελέων Διαφθοράς και Οικονομικού Εγκλήματος, αλλά υπό προϋποθέσεις, που πρέπει να αιτιολογούνται.
-Τέλος, οι διατάξεις, που προκάλεσαν τον μεγαλύτερο ντόρο, έχουν να κάνουν με την πρόβλεψη πως, θα εφαρμόζονται οι προθεσμίες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (9 + 9 μήνες, το μέγιστο), όχι μόνον όταν γίνονται από Εισαγγελείς, αλλά και όταν γίνονται από τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ! Μάλιστα, προβλέπεται επιπλέον ότι, εντός τριμήνου, από τη δημοσίευση του Νόμου (18.11.2019), θα πρέπει να αποσταλούν από τον εν λόγω Πρόεδρο, όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις, στον Ανακριτή ή στα Δικαστικά Συμβούλια, προκειμένου να επικυρωθούν ή μη. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, παύει και η ισχύς της δέσμευσης...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.