Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Η λαθρεμπορία : ορισμοί και ποινές !

  Σύμφωνα με τον Τελωνειακό μας Κώδικα, λαθρεμπορία θεωρείται :
-Η εντός του τελωνειακού εδάφους εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων, υποκείμενων σε δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, που εισπράττονται στα Τελωνεία, χωρίς τη γραπτή άδεια της αρμόδιας τελωνειακής Αρχής ή σε διαφορετικό από τον ορισμένο από αυτήν (δηλ. την τελωνειακή Αρχή) τόπο ή χρόνο και
-Οποιαδήποτε ενέργεια, που αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ε.Ε από δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που εισπράττονται, κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων.
   Ειδικότερες πράξεις λαθρεμπορίας συνιστούν :
-Η διάθεση στην κατανάλωση προϊόντων, τα οποία έχουν εισαχθεί ατελώς ή με μειωμένους δασμούς για συγκεκριμένη χρήση, χωρίς άδεια και χωρίς πληρωμή τελών κλπ, για χρήση διαφορετική (κλασικό παράδειγμα είναι η χρήση πετρελαίου θέρμανσης για κίνηση).
-Η εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων, των οποίων απαγορεύεται η διακίνηση με Νόμο ή απόφαση, χωρίς άδεια.
-Κάθε έλλειψη εμπορευμάτων σε αποθήκες, που αποσκοπεί να στερήσει το Δημόσιο από δασμούς, φόρους κλπ.
-Η ύπαρξη εμπορευμάτων, πάνω σε πλοία που καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα, χωρίς να αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα.
-Η ύπαρξη εμπορευμάτων σε πλοίο. έστω και αν αναγράφονται στα σχετικά έγγραφα, το οποίο (πλοίο) όμως δεν έπρεπε να βρίσκεται σε ελληνικό λιμάνι (εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας).
αγορά, πώληση και κατοχή εμπορευμάτων, που έχουν εισαχθεί ή τεθεί σε κατανάλωση, κατά τρόπο, που συνιστά λαθρεμπορία.
-Η αφαίρεση ή παραποίηση του αριθμού πλαισίου αυτοκινήτου και η τοποθέτηση ή ενσωμάτωσή του σε άλλο, για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί οι νόμιμοι δασμοί και φόροι.
υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση εισαγόμενων ή εξαγόμενων εμπορευμάτων, που συνεπάγεται απώλεια εσόδων για το Κράτος από δασμούς, φόρους κλπ.
-Η παράνομη εισαγωγή ή μεταφορά ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
-Η διάθεση για κατανάλωση προϊόντων, που τελούν υπό καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης.
-Η χωρίς άδεια εξαγωγή ειδών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
-Η χρήση πλαστού ή νοθευμένου πιστοποιητικού ταξινόμησης και γενικά κάθε ενέργεια, που αποσκοπεί στην αποφυγή πληρωμής του ειδικού τέλους ταξινόμησης οχημάτων.
    Οι ποινές τώρα για τη λαθρεμπορία έχουν ως εξής :
-Φυλάκιση από 6 μήνες έως 5 χρόνια, εάν όμως το αντικείμενο της λαθρεμπορίας δεν έχει σημαντική αξία και προορίζεται για ατομική χρήση ή ανάλωση, η ελάχιστη ποινή πέφτει στον ένα (1) μήνα.
-Φυλάκιση από 1 έτος έως 5, εφόσον : α) διαπράχθηκε καθ' υποτροπή β) διαπράχθηκε υπό ενόπλων ή από τρεις ή περισσότερους γ) αν η ζημία του Κράτους υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ και δ) αν ο υπάιτιος μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα.
-Κάθειρξη από 5 έως 20 έτη, αν οι διαφυγόντες δασμοί, φόροι κλπ. υπερβαίνουν το ποσόν των 150.000 ευρώ !
     Αυτά σε γενικές γραμμές, ο Κώδικας προβλέπει επίσης τι γίνεται με τα λαθραία (δήμευση, κατάσχεση κλπ. όχι μόνον των εμπορευμάτων, αλλά και των μεταφορικών μέσων) και περιέχει ρυθμίσεις, κατ' εξαίρεση των γενικώς ισχυόντων, ρυθμίσεις αμφίβολης νομιμότητας, όπως π.χ ότι η απόπειρα λαθρεμπορίας τιμωρείται όπως και η τετελεσμένη, ότι ο συνεργός δύναται να τιμωρηθεί όπως ο αυτουργός κ.α.
    Τέλος, να αναφέρουμε ένα "παράθυρο" του Νόμου, που προβλέπει ότι αν το συνολικό αντικείμενο της λαθρεμπορίας δεν υπερβαίνει τα 70.000 ευρώ και ο υπαίτιος παραιτηθεί από τυχόν διοικητική προσφυγή και πληρώσει τα τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις κλπ (που ανέρχονται στο διπλάσιο), τότε δεν ασκείται ποινική δίωξη ή παύει η ασκηθείσα.
    Εξαιρούνται της "ευεργετικής" αυτής διάταξης οι δημόσιοι υπάλληλοι, εκτελωνιστές, πρατηριούχοι, οδηγοί και πλοίαρχοι.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.