Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

τι είναι η "τριτανακοπή" !

    Σήμερα, θα ασχοληθώ, με ένα αυστηρά νομικό θέμα, που αφορά περισσότερο συναδέλφους-δικηγόρους, φοιτητές νομικής και νομικούς εν γένει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει μεγάλη πρακτική σημασία και αξία, για τον καθένα, που έχει δικαστικές εκκρεμότητες (εσκεμμένα ή και άθελά του, με την έννοια ότι άλλος ξεκίνησε τα δικαστήρια..) !
  Όταν δεν μας αρέσει μία δικαστική απόφαση, στην οποία είμαστε διάδικοι, ασκούμε τα λεγόμενα ένδικα μέσα (κυρίως έφεση), προκειμένου να δικαιωθούμε σε έναν επόμενο βαθμό, από ένα ανώτερο δικαστήριο...
  Συμβαίνει όμως, μερικές φορές, να εκδοθεί δικαστική απόφαση, η οποία βλάπτει τα συμφέροντά μας, ΧΩΡΙΣ να έχουμε λάβει μέρος στη Δίκη και χωρίς να έχουμε κλητευθεί καν (αν έχουμε κλητευθεί και δεν παρέστημεν, δεν θεωρούμαστε "τρίτοι"), ώστε να συμμετάσχουμε και το πληροφορούμαστε, κατόπιν εορτής !
  Για αυτές τις περιπτώσεις, προβλέπεται το ένδικο βοήθημα (και όχι μέσο) της τριτανακοπής, που, όπως λέει και η ετυμολογία της λέξης, αφορά την ανακοπή του τρίτου, τρίτου δηλαδή, ως προς τους αρχικούς διαδίκους...
   Για να ασκήσει τριτανακοπή κάποιος, θα πρέπει η απόφαση, που εκδόθηκε εν αγνοία-απουσία του, να βλάπτει ή να θέτει σε κίνδυνο απλά, τα συμφέροντά του, να αποδεικνύει δηλαδή έννομο συμφέρον !
   Απευθύνεται (και εδώ είναι η βασική διαφορά από την έφεση), όχι σε ανώτερο, αλλά στο ίδιο δικαστήριο, που εξέδωσε την ανακοπτόμενη απόφαση (με άλλη -εννοείται- σύνθεση) και μάλιστα εναντίον ΟΛΩΝ των διαδίκων, που έλαβαν μέρος στην αρχική Δίκη (με οποιαδήποτε ιδιότητα, αιτών, ενάγων, εναγόμενος, παρεμβαίνων κλπ), ενώ, αν γίνει δεκτή, ακυρώνεται-εξαφανίζεται η απόφαση, ως προς τον ανακόπτοντα μόνον ή και ως προς όλους, αν δεν μπορεί να γίνει αλλιώς...
   Μία "πονηρή" διάταξη, όχι και τόσο ξεκάθαρη, αναφέρει ότι ο τρίτος, που δεσμεύεται από το δεδικασμένο της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί να ασκήσει τριτανακοπή, μόνον, αν αποδείξει δόλο ή συμπαιγνία των αρχικών διαδίκων, γεγονός που στενεύει (απαράδεκτα, κατά τη γνώμη μου) τον αριθμό εκείνων, που μπορούν να ασκήσουν τριτανακοπή !
   Έχει κριθεί π.χ ότι υπήρχε δόλος και συμπαιγνία, όταν κάποιος "έξυπνος", πήρε δικαστική άδεια, για να πουλήσει "ελεύθερα" κατασχεμένο ακίνητο, χωρίς να ενημερώσει ..την τράπεζα, στην οποία χρωστούσε και η οποία, είχε εγγράψει και προσημείωση, επ' αυτού και έτσι, μετά από τριτανακοπή της τράπεζας, η απόφαση-άδεια ακυρώθηκε...
   Για την άσκηση της τριτανακοπής, ο Νόμος δεν θέτει συγκεκριμένη προθεσμία, μπορεί όμως αυτή να υπάρχει σε ειδικές διατάξεις, όπως στην περίπτωση της υιοθεσίας, όπου ο τρίτος, πρέπει να την ασκήσει, εντός ενός έτους, από τότε που έλαβε γνώση αυτής !
    Γενικά, οι περιπτώσεις της τριτανακοπής, είναι πιο συνήθεις, σε υποθέσεις της λεγόμενης εκουσίας δικαιοδοσίας, όπως λ.χ όταν δημοσιεύεται και κηρύσσεται κυρία διαθήκη, με την οποία, μένει εκτός κληρονομιάς, ένας εξ αδιαθέτου κληρονόμος (ΠΡΟΣΟΧΗ εδώ : αν πρόκειται όμως για χορήγηση κληρονομητηρίου, δεν ασκείται τριτανακοπή, αλλά αίτηση ανάκλησής του !) και λιγότερο σε υποθέσεις σωματείων, ασφαλιστικών μέτρων και αναγκαστικής εκτέλεσης.
   Για να κλείσουμε με κάτι περίεργο-ασυνήθιστο, να αναφέρω την περίπτωση συναδέλφου δικηγόρου, ο οποίος άσκησε ..τριτανακοπή σε απόφαση πελάτη του, που έχασε και δεν ήθελε προφανώς να ασκήσει έφεση, προκειμένου να δικαιωθεί εκείνος, δηλ. ο πελάτης του και να πάρει και ο ίδιος την αμοιβή του, προφανώς κάποιο ποσοστό ! (η τριτανακοπή απορρίφθηκε)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.