Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Η προστασία της νομής με ασφαλιστικά μέτρα

   Η νομή είναι μία νομική έννοια, που σχετίζεται άμεσα με την κυριότητα στα πράγματα, που σημαίνει ότι ο κύριος ενός πράγματος (ακινήτου ή κινητού) είναι και νομέας αυτού, με την έννοια ότι μπορεί να το χρησιμοποιεί, έχοντας την πεποίθηση ότι του ανήκει !
   Όταν προσβάλλεται ή διαταράσσεται η νομή του κυρίου από κάποιον τρίτο, ο νομέας μπορεί να ασκήσει αγωγή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους, από την προσβολή, με αίτημα την αποκατάσταση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον.
  Παραδείγματα προσβολής της νομής, είναι : η αυθαίρετη κατάληψη του ακινήτου μας από τρίτο, η μετακίνηση των ορίων από το γείτονα, η επίρριψη μπάζων στο οικόπεδό μας από γείτονα, η διάνοιξη δρόμου, που καταλαμβάνει και το δικό μας ακίνητο, η έναρξη οικοδομικών εργασιών σε όμορο ακίνητο, χωρίς την αναγκαία άδεια ή κατά παράβαση των οικοδομικών κανόνων κ.ο.κ.
  Παράλληλα με τη δυνατότητα άσκησης αγωγής, ο κύριος-νομέας έχει και  προστασία με ασφαλιστικά μέτρα, σε όσες περιπτώσεις συντρέχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος, ο οποίος και θα πρέπει να κατονομάζεται ρητά στην αίτηση.
  Τα ασφαλιστικά μέτρα γενικά, είναι μία ειδική διαδικασία, που προϋποθέτει το στοιχείο του επείγοντος, ειδάλλως απορρίπτονται.
  Δεν αφορούν μάλιστα μόνον οικοπεδικές-διαφορές ακινήτων, αλλά και κινητών πραγμάτων, τα τελευταία μάλιστα χρόνια, τα Ειρηνοδικεία, που είναι αρμόδια, δέχονται καταιγισμό αιτήσεων από εταιρίες χρηματοδότησης αγοράς κινητών πραγμάτων και δη αυτοκινήτων, με αίτημα την επιστροφή τους από όσους δεν πληρώνουν τις δόσεις !
   Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει παρακράτηση της κυριότητας, νομέας παραμένει ο πωλητής/η πωλήτρια και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ζητούν την απόδοση του πράγματος, αφού πρώτα έχουν καταγγείλει τη σύμβαση, λόγω αθέτησης των όρων.
    Η άμυνα του καθ' ού σε τέτοιες περιπτώσεις, συνήθως επικεντρώνεται σε τυπικούς λόγους, π.χ αοριστία της αίτησης ή σε ένσταση έλλειψης του στοιχείου του κατεπείγοντος, ενώ η ένσταση καταχρηστικής άσκησης (επειδή π.χ έχει εξοφληθεί το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος) θεωρείται μάλλον απαράδεκτη.
     Να σημειωθεί τέλος ότι : 1. η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν διακόπτει την ενιαύσια παραγραφή και 2. στις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων νομής, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση του κανόνα, που έχουμε δει, η έφεση (όχι όμως και η αναίρεση !).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.