Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

γενικοί κανόνες, για τα ασφαλιστικά μέτρα

     Μία σημαντική κατηγορία δικαστικών διενέξεων, είναι και τα λεγόμενα "ασφαλιστικά μέτρα", στα οποία μπορεί και πρέπει να καταφύγει κάποιος, αν υπάρχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος να χαθεί κάποιο δικαίωμα ή για να ρυθμιστεί μία κατάσταση ! Π.χ αν κάποιος ετοιμάζεται να ..χτίσει σε ξένο οικόπεδο, ο ιδιοκτήτης του, πρέπει να δράσει άμεσα-γρήγορα και να "παγώσει" τις οικοδομικές εργασίες.
   Επί των ασφαλιστικών μέτρων, ισχύουν οι εξής βασικοί κανόνες :
-Διατάσσονται από τα Μονομελή Πρωτοδικεία, κατά κανόνα, εκτός αν η υπόθεση εκκρεμεί σε Ειρηνοδικείο ή Πολυμελές Πρωτοδικείο, οπότε είναι αρμόδια εκείνα.
-Τα Ειρηνοδικεία πλέον, είναι -αποκλειστικά- αρμόδια και για τη συναινετική εγγραφή ή άρση προσημείωσης ακινήτου, υποθέσεις, που κατέκλυζαν στο παρελθόν τα Πρωτοδικεία, όταν τα (στεγαστικά, κυρίως) δάνεια, δίνονταν με τη σέσουλα...
-Κατά τόπο αρμόδιο, τώρα, είναι το Δικαστήριο, που βρίσκεται πιο κοντά, εκεί, όπου πρόκειται να εκτελεστούν.
-Με βάση το νέο ΚΠολΔ, εισάγεται δυνατότητα, να συζητηθούν τα ασφαλιστικά μέτρα, ακόμα και στο σπίτι (!) του δικαστή (σ.σ θα προσφέρεται και τσάι ;), ακόμα και Κυριακή ή άλλη εορτή-αργία !
-Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων κατά αλλοδαπού Δημοσίου, εκτελείται, μόνον κατόπιν άδειας του Υπουργού Δικαιοσύνης.
-Στις σχετικές υποθέσεις, αρκεί η πιθανολόγηση της βασιμότητας των ισχυρισμών και δεν απαιτείται η πλήρης απόδειξη !
-Το Δικαστήριο μπορεί να συγκεντρώσει και αυτεπαγγέλτως, στοιχεία, για το σχηματισμό της κρίσης του, ενώ διατάσσει το πλέον πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο, κάθε φορά, χωρίς να είναι υποχρεωμένο να διατάξει το συγκεκριμένο, που ζητείται.
-Σημαντικοί κανόνες, επίσης, είναι ότι τα αιτούμενα ασφαλιστικά μέτρα, δεν πρέπει να οδηγούν στην ικανοποίηση του δικαιώματος (αυτό μόνον με αγωγή, μπορεί να γίνει) και να μην θίγουν δικαιώματα τρίτων.
-Κατόπιν αίτησης του διαδίκου ή και αυτεπάγγελτα, μπορεί να χορηγείται η λεγόμενη "προσωρινή διαταγή", που ρυθμίζει την κατάσταση, έως την συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων.
-Αν το ασφαλιστικό μέτρο, διαταχθεί, πριν ασκηθεί η κύρια αγωγή, για την υπόθεση, ο δικαστής, οφείλει να ορίσει προθεσμία, εντός της οποίας, πρέπει να ασκηθεί (τουλάχιστον 30 ημέρες) και αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η απόφαση των ασφαλιστικών, παύει να ισχύει !
-Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, ισχύει, εξ ορισμού, προσωρινά και μπορεί να ανακληθεί ή να μεταρρυθμιστεί, με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον και άσχετα αν αυτός, συμμετείχε ή όχι στη Δίκη.
-Οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων, είτε θετικές, είτε απορριπτικές, ΔΕΝ υπόκεινται σε έφεση και λοιπά ένδικα μέσα, εκτός αν ορίζεται αλλιώς (όπως π.χ στα ασφαλιστικά μέτρα νομής).
-Οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων, είναι άμεσα και δίχως άλλο, εκτελεστές και μόνον κατ' εξαίρεση, απαιτείται η κοινοποίησή τους, στον αντίδικο, για να εκτελεστούν.
-Τέλος, αν κάποιος "κερδίσει" τα ασφαλιστικά, αλλά "χάσει" την αγωγή, μπορεί να υποχρεωθεί σε αποζημίωση, αλλά μόνον αν βαρύνεται με δόλο ή βαριά αμέλεια, ως προς την ανυπαρξία του δικαιώματος, που θέλησε να εξασφαλίσει, με αυτά !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget