Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

ζητήματα από την έκδοση κατηγορουμένου ή κατάδικου !

   Τα ζητήματα δικαστικής συνδρομής, είναι τελευταία, στο προσκήνιο, με αφορμή τις περιπτώσεις Φιλιππίδη και ζεύγους Γριβέα, ενώ θυμηθήκαμε έτσι και την περίπτωση της καταζητούμενης, τέως δικαστικού Αντωνίας Ηλία, η έκδοση της οποίας, εκκρεμεί από το ...2011 !
  Μιλώντας για δικαστική συνδρομή, αναφερόμαστε στις περιπτώσεις, όπου ζητείται η έκδοση φυγόποινου ή φυγόδικου, είτε Έλληνα από ξένο κράτος, είτε αλλοδαπού, από τις δικές μας δικαστικές αρχές και συνήθως τα σχετικά προβλήματα, έχουν ρυθμιστεί με διμερείς συμβάσεις, μεταξύ της Ελλάδας και του άλλου κράτους, που εμπλέκεται.
  Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχουν ρυθμιστεί, με διεθνή σύμβαση δικαστικής συνδρομής, εφαρμόζονται οι διατάξεις των ελληνικών νόμων (σε σχέση κυρίως με την περίπτωση που ζητείται από εμάς η έκδοση αλλοδαπού εγκληματία, διότι ο ελληνικός νόμος, προφανώς, δεν μπορεί ..μονομερώς να εφαρμόζεται σε ξένο κράτος, για την περίπτωση, που ζητείται η έκδοση Έλληνα, από αλλοδαπές δικαστικές αρχές).
   Οι σημαντικότερες προβλέψεις του Νόμου, έχουν εν συντομία ως εξής :
-Η έκδοση αλλοδαπού, από εμάς, επιτρέπεται : α) όταν αυτός κατηγορείται, για αξιόποινη πράξη, που τιμωρείται και από τον ελληνικό ποινικό νόμο και από τους νόμους του κράτους, που ζητεί την έκδοση, με -ανώτατη- ποινή φυλάκισης, από 2 έτη και πάνω (το ελάχιστο όριο δεν παίζει ρόλο) ή β) έχει καταδικαστεί σε ποινή, τουλάχιστον 6 μηνών, για αδίκημα, που χαρακτηρίζεται και από τα δύο μέρη, ως πλημμέλημα ή κακούργημα (όχι δηλαδή πταίσμα) ή γ) αν ..συναινέσει ρητά, εκείνος του οποίου ζητείται η έκδοση !
-Απαγορεύεται η έκδοση, από εμάς : α) αν αυτός του οποίου ζητείται η έκδοση, είχε ελληνική ιθαγένεια, όταν τελέστηκε η πράξη ή β) αν η δίωξη και τιμωρία του εγκλήματος, που έγινε στο εξωτερικό, ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια, σύμφωνα με τους Νόμους μας ή γ) αν πρόκειται για έγκλημα, που χαρακτηρίζεται από εμάς, ως πολιτικό, φορολογικό, στρατιωτικό ή δια του τύπου ή διώκεται μόνο με έγκληση του παθόντος ή προκύπτει ότι οι λόγοι, που ζητείται η έκδοση, είναι πολιτικοί ή δ) αν έχει προκύψει λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου ή λόγος που εμποδίζει τη δίωξη ή την εκτέλεση της ποινής ή ε) αν πιθανολογείται, ότι εκείνος του οποίου ζητείται η έκδοση, θα διωχθεί τελικά, για πράξη διαφορετική, από εκείνη, για την οποία ζητήθηκε η έκδοση !
-Ο Νόμος επίσης κανονίζει σε ποιο κράτος θα εκδοθεί ο αλλοδαπός, αν έχουν ζητήσει την έκδοσή του, περισσότερα από ένα ξένα κράτη, ενώ η έκδοση γίνεται πάντα υπό τον όρο, ότι ο κατηγορούμενος δεν θα καταδικαστεί για άλλη-διαφορετική πράξη, ούτε θα παραδοθεί σε τρίτο κράτος, για πράξεις, που τελέστηκαν πριν την έκδοσή του.
-Αν εκείνος του οποίου ζητείται η έκδοση, διώκεται ή έχει ήδη καταδικαστεί στη χώρα μας, η έκδοσή του, αναβάλλεται έως την περάτωση της ποινικής δίωξης ή την απόλυσή του, από τις (ελληνικές) φυλακές ! Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να εκδοθεί, για να αποφευχθεί παραγραφή κλπ, αλλά με το όρο ότι θα επιστρέψει άμεσα στη χώρα μας, όταν τελειώσουν οι εκεί επείγουσες ανακριτικές πράξεις.
-Η αίτηση έκδοσης, διαβιβάζεται, δια της διπλωματικής οδού και πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που βεβαιώνουν ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής καθώς και φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα, αν υπάρχουν !
-Η αίτηση διαβιβάζεται από τον υπουργό Εξωτερικών, στον υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος με τη σειρά του, τα στέλνει στον πρόεδρο Εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαμένει εκείνος, του οποίου ζητείται η έκδοση.
-Αν υπάρχουν αμφιβολίες, για τη δυνατότητα να γίνει η έκδοση, ζητούνται επεξηγήσεις και διευκρινίσεις, από το ξένο κράτος και μόνον όταν έχει διαλυθεί κάθε αμφιβολία, μπορεί να διαταχθεί έκδοση !
-Τα διαδικαστικά ζητήματα, επομένως της έκδοσης (σύλληψη κλπ) τα αναλαμβάνουν ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας εφετών, ενώ για το ζήτημα της έκδοσης, αποφασίζει το τριμελές συμβούλιο εφετών, αφού ακούσει και τον υπό έκδοση και το δικηγόρο του.
-Το συμβούλιο πρέπει προφανώς να ελέγξει και να βεβαιώσει, ότι πρόκειται για το ίδιο και το αυτό πρόσωπο, του οποίου ζητήθηκε η έκδοση και όχι ...άλλο καθώς και ότι συντρέχουν οι ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις, ενώ η απόφασή του, μπορεί να προσβληθεί με έφεση στο συμβούλιο του Αρείου Πάγου (β' τμήμα).
-Την τελική απόφαση παίρνει ο υπουργός Δικαιοσύνης, όταν το συμβούλιο έχει γνωμοδοτήσει καταφατικά και αμετάκλητα, ειδάλλως απολύεται ο κρατούμενος ! Επίσης απολύεται αν το ξένο κράτος, δεν ...τον παραλάβει εντός 2 μηνών, από την (θετική) απόφαση του Υπουργού.
-Αντίστοιχα, το ελληνικό αίτημα για έκδοση ημεδαπού, από ξένο κράτος, υποβάλλεται από τον εισαγγελέα εφετών, δια μέσου του υπουργού Δικαιοσύνης, μαζί με τα αναγκαία έγγραφα, εννοείται, ενώ μπορεί και ο ίδιος ο υπουργός, να υποβάλει σχετικό αίτημα, χωρίς δηλαδή προηγούμενη όχληση από τον εισαγγελέα εφετών...
-Τέλος, να πούμε ότι η δικαστική συνδρομή, δεν αφορά μόνον την έκδοση ή μη, φυγόδικου ή φυγόποινου, αλλά και τις ανακριτικές πράξεις, την ανταλλαγή αποδεικτικών μέσων και πειστηρίων, ακόμα και μαρτύρων, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, πάλι με διαδικασία, στην οποία εμπλέκονται η εισαγγελία εφετών και ο υπουργός Δικαιοσύνης !


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.