Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Η Διαταγή Πληρωμής : έννοια και λειτουργία

   Καλώς ή κακώς, τα Δικαστήρια αποτελούν κατεξοχήν θεσμό επίλυσης οικονομικών διαφορών και υπό την έννοια αυτή οι οικονομικές αξιώσεις αποτελούν τη βάση πάρα πολλών δικαστικών διενέξεων, με τη μορφή είτε της αγωγής είτε της διαταγής πληρωμής.
   Η διαταγή πλήρωμής θεσπίστηκε προκειμένου να επιλύονται ευκολότερα και γρηγορότερα οι σχετικές διαφορές, όταν η οφειλή αποδεικνύεται εγγράφως.
    Τα βασικά σημεία της διαδικασίας έχουν ως εξής :
-Διαταγή πληρωμής εκδίδεται όταν υπάρχει χρηματική απαίτηση και εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσόν αποδεικνύονται με ιδιωτικό (π.χ ακάλυπτη επιταγή, διαμαρτυρημένο γραμμάτιο) ή δημόσιο έγγραφο (π.χ δικαστική απόφαση).
-Δεν μπορεί να εκδοθεί, αν η απαίτηση δεν είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη, που σημαίνει να μην εξαρτάται από αίρεση, όρο ή προθεσμία ή αντιπαροχή, εκτός βέβαια και αν με άλλο έγγραφο αποδεικνύεται η πλήρωση της αίρεσης ή του όρου κλπ.
-Δεν μπορεί να εκδοθεί εις βάρος προσώπων, που διαμένουν στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής.
-Αρμόδιος για την έκδοσή της είναι ο Ειρηνοδίκης, για ποσά μέχρι 20.000 ευρώ και ο Πρωτοδίκης, για ποσά άνω των 20.000 ευρώ, ενώ δεν καλείται ο καθ' ού, ούτε προηγείται συζήτηση : Ο Δικαστής ελέγχει τα έγγραφα και αναλόγως δέχεται ή όχι την αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης, μπορεί να ασκηθεί αγωγή ή και νέα αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής.
- Εφόσον εγκριθεί, πρέπει να επιδοθεί μέσα σε 2 μήνες, από την έκδοσή της, στον καθ' ού-οφειλέτη, διαφορετικά παύει να ισχύει ! Στην επίδοση, γίνεται μνεία ότι ο οφειλέτης έχει προθεσμία 15 (εργάσιμων) ημερών, για να την προσβάλει, με ανακοπή.
-Η προθεσμία, αλλά και η ίδια η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλουν την εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής. Αυτό σημαίνει ότι, αν δεν αντιδράσει άμεσα ο καθ' ού, με αίτηση αναστολής, η διαταγή πληρωμής μπορεί να εκτελεστεί (με κατάσχεση κλπ), 3 ημέρες μετά την επίδοσή της !
-Στην ανακοπή του, ο καθ' ού η διαταγή πληρωμής, μπορεί να προβάλει κάθε νομικό ή πραγματικό ισχυρισμό, για τον οποίο δεν οφείλει το επιδικασθέν ποσόν και να ζητήσει την ακύρωση της διαταγής πληρωμής : Π.Χ μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει εξοφλήσει, ολικά ή μερικά, ότι δεν οφείλει το συγκεκριμένο ποσόν, αλλά τίποτε ή λιγότερα, ότι δεν έχει υπογράψει την επίδικη επιταγή, να προβάλει ένσταση συμψηφισμού δικιάς του απαίτησης και γενικά ο,τιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της διαταγής πληρωμής, ολικά ή μερικά, από τη στιγμή μάλιστα που δεν δίνεται εκ των προτέρων στον -φερόμενο ως- οφειλέτη ο λόγος, ώστε να προβάλει τους ισχυρισμούς του και να αμυνθεί, υπερασπιζόμενος τα νόμιμα δικαιώματά του. 
   Από την άποψη αυτή, καλό θα ήταν να θεσπιστεί ότι η ανακοπή αναστέλλει, αφ' εαυτής, την εκτέλεση και να μην απαιτείται δεύτερη, παράλληλη διαδικασία, που συνεπάγεται και μεγαλύτερα έξοδα, ειδικά σε περιπτώσεις, όπου ο καθ' ού έχει καταφανώς δίκιο και οδηγούμαστε έτσι σε άδικα και δυσχερώς αναστρέψιμα αποτελέσματα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.