Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

τι είναι η προσημείωση (υποθήκης) !

   Η πρώτη επαφή πολλών ανθρώπων, με δικηγόρους και δικαστικές αίθουσες, συμβαίνει, όταν παίρνουν κάποιο τραπεζικό δάνειο, είτε στεγαστικό, είτε επιχειρηματικό και η τράπεζα τους υποχρεώνει ουσιαστικά να εγγράψουν υπέρ της, προσημείωση υποθήκης, πάνω σε ακίνητό τους, προκειμένου να είναι πιο εξασφαλισμένη η απαίτησή της (της τράπεζας).
   Κατά κανόνα, οι προσημειώσεις ακινήτων, εγγράφονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και μάλιστα "συναινετικά" (αφού η τράπεζα έχει τα λεφτά και ο πελάτης την ανάγκη).
   Προϋπόθεση λήψης κάθε ασφαλιστικού μέτρου, είναι η ύπαρξη κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης, εδώ ως δικαιολογία αναφέρεται συνήθως το μεγάλο ύψος του δανείου, σε σχέση με τη μικρή σχετικά περιουσία του οφειλέτη και σε κάθε περίπτωση, η δήλωση ..συναίνεσης του ιδιοκτήτη ενώπιον του Δικαστή, αναπληρώνει τις όποιες αμφιβολίες, για την ύπαρξη κινδύνου εξόφλησης.
   Η προσημείωση, είναι ουσιαστικά μία κανονική υποθήκη, υπό την αίρεση της εμφάνισης οφειλής, μετατρέπεται δηλαδή αναδρομικά σε υποθήκη, από την ημέρα εγγραφής της, όταν ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος και εκδοθεί εναντίον του (τελεσίδικη) δικαστική απόφαση (ακόμα και διαταγή πληρωμής).
    Σκοπός κάθε υποθήκης, ως γνωστόν, είναι να ικανοποιηθεί ο ενυπόθηκος δανειστής, προνομιακά, σε σχέση με τυχόν δανειστές του ιδίου οφειλέτη, οι οποίοι δεν έχουν κάποια εμπράγματη εξασφάλιση.
    Η τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη, με βάση δικαστική απόφαση, πρέπει να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 90 ημερών, ειδάλλως σβήνεται !
     Μπορεί σε ένα ακίνητο να υπάρχουν περισσότερες της μιας προσημειώσεις και αυτές κατατάσσονται, κατά χρονολογική σειρά, ενώ αν εξαλειφθεί η πρώτη, η δεύτερη στη σειρά γίνεται πρώτη κ.ο.κ.
     Για να εγγράψει προσημείωση κάποιος σε ακίνητο, εννοείται ότι πρέπει να του ανήκει, ενώ μπορεί κάποιος τρίτος να παραχωρήσει προσημείωση σε ακίνητό του, για λογαριασμό άλλου, ακόμα και αν ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με το χρέος (δεν είναι συνοφειλέτης ή εγγυητής), όπως συμβαίνει συνήθως, όταν οι εταίροι προσημειώνουν τα ακίνητά τους, για να πάρει δάνειο η εταιρία τους !
    Αν το χρέος δεν πληρωθεί από τον τρίτο, η τράπεζα έχει δικαίωμα να κατασχέσει και να εκπλειστηριάσει το υποθηκευμένο ακίνητο εκείνου, που ουσιαστικά δεν χρωστάει τίποτα, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή.
     Να πούμε επίσης ότι η εξάλειψη της προσημείωσης, γίνεται συνήθως με τον αντίστροφο τρόπο, όταν δηλαδή εξοφληθεί το χρέος, κάνει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο ιδιοκτήτης, στην οποία, κατά κανόνα, συναινεί η τράπεζα.
     Κάθε εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης ή τροπή προσημείωσης σε υποθήκη, εγγράφεται στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου (ή Κτηματολογίου), ενώ αν το ακίνητο βγει σε πλειστηριασμό, ο υπερθεματιστής το παίρνει πεντακάθαρο, χωρίς δηλαδή βάρη !
    Τέλος, να πούμε κάτι σημαντικό, που αποτελεί συχνή απορία : όταν η ακίνητη περιουσία κάποιου έχει δεσμευθεί με ασφαλιστικά μέτρα, η παραχώρηση προσημείωσης, συνιστά απογορευμένη "διάθεση" του ακινήτου και είναι άκυρη έναντι εκείνου, που έκανε τα ασφαλιστικά μέτρα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.