Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

τι είναι το κληρονομητήριο και πως δίνεται !

   Κληρονομητήριο, ονομάζεται το πιστοποιητικό, που πιστοποιεί ότι κάποιος είναι κληρονόμος ή κληροδόχος ή εκτελεστής διαθήκης ή καταπιστευματοδόχος (εκτός από την πρώτη έννοια, του κληρονόμου, που είναι γνωστή σε όλους, οι άλλες είναι νομικές και δεν είναι της παρούσης να αναλυθούν) και εκδίδεται από το αρμόδιο δικαστήριο, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου.
   Δικαστήριο, αρμόδιο για κληρονομικά θέματα, έπαψε πλέον να είναι το μονομελές πρωτοδικείο και αρμόδιο είναι πια (από 16.9.2012) το Ειρηνοδικείο, του τόπου όπου διέμενε ο μακαρίτης, κατά το χρόνο του θανάτου του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Ειρηνοδικείο Αθηνών.
   Επομένως, το κληρονομητήριο χορηγεί ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης, κατόπιν αίτησης του κληρονόμου (κατά κανόνα), η οποία αναρτάται σε ειδικό χώρο στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου, για δέκα μέρες.
    Η διάταξη του Ειρηνοδίκη, που χορηγεί το εν λόγω πιστοποιητικό, πρέπει να περιέχει : το ονοματεπώνυμο του μακαρίτη-κληρονομούμενου, το ονοματεπώνυμο του κληρονόμου (ή κληροδόχου κλπ), τη μερίδα, που του αναλογεί ή τα πράγματα, που αποκτά, εφόσον δεν είναι ο μοναδικός καθώς και τυχόν όρους ή περιορισμούς, που τυχόν έβαλε ο διαθέτης, στη διαθήκη (π.χ ότι ένα ορισμένο ακίνητο δεν θα πουληθεί ή θα αποκτηθεί όταν ο κληρονόμος φτάσει σε μια ορισμένη ηλικία κλπ).
    Η σημασία-αξία τώρα του κληρονομητηρίου, είναι ότι ο κληρονόμος εφοδιάζεται με ένα επίσημο-δικαστικό έγγραφο, βάσει του οποίου τεκμαίρεται, έναντι τρίτων, ότι είναι κληρονόμος και ότι έχει τα δικαιώματα, που αναφέρονται σε αυτό και ότι δεν περιορίζεται από άλλες διατάξεις, πέραν όσων αναφέρονται σε αυτό.
    Αυτό σημαίνει ότι είναι έγκυρες όλες οι πράξεις-συμβάσεις, που γίνονται μεταξύ του αναφερόμενου, ως κληρονόμου, στο εν λόγω πιστοποιητικό και των -καλόπιστων- τρίτων, όσων δηλαδή δε γνωρίζουν ότι είναι τυχόν ανακριβές ή έχει γίνει αίτηση για αφαίρεσή του κλπ.
    Αρμόδιο, να διατάξει την αφαίρεση, την κήρυξή του ως ανίσχυρου, την τροποποίηση ή ανάκλησή του, είναι πάλι το ίδιο Ειρηνοδικείο, κατόπιν αίτησης, όποιου έχει έννομο συμφέρον (κατά κανόνα, άλλου θιγόμενου κληρονόμου).
     Πάντως, η απόφαση, που χορηγεί το κληρονομητήριο, είναι εφέσιμη, μέσα σε 20 μέρες, από τη δημοσίευσή της, επειδή όμως είναι σύντομη και επειδή το πιθανότερο είναι να μη μαθευτεί έγκαιρα, ο ενδιαφερόμενος-θιγόμενος, πρέπει να κάνει την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου.
     Ο αιτών, σε κάθε περίπτωση, οφείλει να αποδείξει ότι είναι κληρονόμος, είτε εκ του νόμου, λόγω συγγένειας, είτε εκ διαθήκης, με κάθε πρόσφορο, νόμιμο τρόπο, ενώ και το Δικαστήριο μπορεί, λέει ο Νόμος, να ερευνήσει και αυτεπάγγελτα τη βασιμότητα της αίτησης (στην πράξη, δε νομίζω να γίνεται αυτό).
     Αν υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι, μπορεί με αίτηση ενός, να παρασχεθεί κοινό κληρονομητήριο, στο οποίο θα αναγράφονται τα ονόματα και οι μερίδες όλων των (συγ)κληρονόμων.
      Η παροχή κληρονομητηρίου, γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις, περί εκουσίας δικαιοδοσίας, πρόκειται δηλαδή, όπως έχουμε ξαναπεί, για οιονεί άσκηση, από τα Δικαστήρια, διοικητικής εξουσίας, αφού ένα πιστοποιητικό, θα μπορούσε να εκδοθεί και από δημόσια υπηρεσία, ωστόσο, επειδή τα συμφέροντα και τα ποσά, που διακυβεύονται είναι μεγάλα, ο νομοθέτης ανέθεσε σε δικαστές, που παρέχουν μεγαλύτερα εχέγγυα εγκυρότητας και αμεροληψίας, την έκδοσή του.
    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.