Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

αποκατάσταση πτωχεύσαντος !

   Η πτώχευση φυσικού ή νομικού προσώπου, για την οποία έχουμε μιλήσει και αλλού, έχει ορισμένες συνέπειες, οι οποίες είναι σημαντικότερες για τα φυσικά πρόσωπα, τους εμπόρους εκείνους, που κηρύσσονται σε καθεστώς πτώχευσης.
   Οι προσωπικές αυτές επιπτώσεις, δεν αναφέρονται δυστυχώς στον ίδιο τον πτωχευτικό κώδικα, αλλά είναι διάσπαρτες σε άλλους, ειδικότερους Νόμους και αφορούν -κατά κύριο λόγο- διάφορες απαγορεύσεις, όπως το γεγονός (το αναφέρω με μία μικρή επιφύλαξη) ότι "ο πτωχός" δεν μπορεί πλέον να αποκτήσει την εμπορική ιδιότητα (να γραφτεί στο οικείο επιμελητήριο κλπ) ή να συμμετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος σε Ο.Ε κ.ο.κ.
    Οι αρνητικές αυτές συνέπειες της πτώχευσης, ωστόσο αίρονται, με την πτωχευτική αποκατάσταση, η οποία μπορεί να γίνει σε 2 περιπτώσεις : είτε με την πάροδο δεκαετίας από την κήρυξη της πτώχευσης, είτε με την εξόφληση όλων των πιστωτών (κεφάλαιο και τόκοι) μέχρι την κήρυξη (τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης δηλαδή, αν το καταλαβαίνω σωστά) !
    Η αποκατάσταση επέρχεται με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου, κατόπιν αιτήσεως του πτωχού ή των κληρονόμων του και μία άλλη, πολύ σημαντική, συνέπεια, είναι ότι ο πτωχός απαλλάσσεται από τα χρέη τα οποία δεν καλύφθηκαν από την πτωχευτική περιουσία.
     Για να συμβεί αυτό όμως, θα πρέπει ο πτωχός να έχει κριθεί ως "συγγνωστός" : συγγνωστός κηρύσσεται από το δικαστήριο ο πτωχός, όταν τελειώσει η όλη διαδικασία, εφόσον ήταν καλής πίστεως και δεν οφείλεται η πτώχευση σε δόλιες ενέργειές του, αφού συνεκτιμηθούν τα αίτια και οι συνθήκες της πτώχευσης.
     Ρητά ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αποκατάσταση του πτωχεύσαντος, εάν αυτός έχει καταδικαστεί για απλή ή δόλια χρεοκοπία (βλ. σχετική ανάρτηση), ωστόσο και εδώ υπάρχει εξαίρεση (της εξαίρεσης), διότι προβλέπεται μία διαδικασία ποινικής αποκατάστασης, η οποία, αν είναι επιτυχής, μπορεί στη συνέχεια να ζητηθεί πτωχευτική αποκατάσταση.
     Η αποκατάσταση οφειλέτη νομικού προσώπου (π.χ Α.Ε), αποτελεί λόγο αναβίωσής του, ενώ η αποκατάσταση επιφέρει, κατά κανόνα, τη λήξη-περάτωση της διαδικασίας πτώχευσης : πάντα, όταν γίνεται λόγω εξόφλησης των πιστωτών και δυνητικά, στην περίπτωση, που ζητείται, λόγω παρόδου 10ετίας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.