Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Πειθαρχικό Δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων : βασικές αρχές !

  1. Ο Υπαλληλικός Κώδικας, ορίζει ρητά, ότι αρχές και κανόνες του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας, έχουν αναλογική εφαρμογή και στις πειθαρχικές διώξεις-διαδικασίες και ενδεικτικά αναφέρει : την έμπρακτη μετάνοια, τη νομική ή πραγματική πλάνη, το τεκμήριο αθωότητας, το δικαιίωμα σιωπής του πειθαρχικώς διωκόμενου, την έλλειψη υπαιτιότητας ή το ακαταλόγιστο, τα ελαφρυντικά, κατά την επιμέτρηση της ποινής κ.α.
   Η απαρίθμηση αυτή είναι ενδεικτική, που σημαίνει ότι (πρέπει να) εφαρμόζονται και άλλες βασικές αρχές του ποινικού δικαίου, όπως είναι π.χ η -πολύ χρήσιμη- αρχής της εφαρμογής των ηπιότερων και ευνοϊκότερων, για τον "κατηγορούμενο" διατάξεων, σε περίπτωση, που από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος, έως την "εκδίκασή" του, άλλαξε ο Νόμος (υπαλληλικός κώδικας).
2. Ως προς το ζήτημα της παραγραφής, ορίζεται ότι τα πειθαρχικά παραπτώματα, παραγράφονται, κατά κανόνα, στα πέντε (5) έτη, εκτός από ορισμένα, που παραγράφονται στα επτά (7), από την ημέρα που διαπράχθηκαν. Εξαίρεση, προβλέπεται για το αδίκημα της παράνομης απόκτησης οικονομικού οφέλους, το οποίο παραγράφεται, όχι από την ημέρα, που έγινε, αλλά από τότε, που έλαβε γνώση ο προϊστάμενος, που είναι αρμόδιος για την πειθαρχική δίωξη.
     Αν το πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά παράλληλα και ποινικό αδίκημα, δεν μπορεί να παραγραφεί, πριν το δεύτερο, ενώ η ποινική διαδικασία αναστέλλει την παραγραφή του πειθαρχικού αδικήματος.
     Διακοπή της παραγραφής έχουμε και όταν ο υπάλληλος, λάβει κλήση προς απολογία ή παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο, οπότε η -συνολική- παραγραφή παρατείνεται στα επτά (7) και δέκα (10) έτη, αντίστοιχα.
3. Η δίωξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων, είναι υποχρεωτική εκτός από τα πολύ ελαφρά.
Δεν επιτρέπεται δεύτερη δίωξη, για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα.
Σε περίπτωση συρροής, διάπραξης δηλαδή πολλών παραπτωμάτων, επιβάλλεται ΜΙΑ ποινή, κατά συγχώνευση.
Αν ξεκίνησε η πειθαρχική διαδικασία, συνεχίζεται ακόμα και αν ο υπάλληλος έχει φύγει-παραιτηθεί, με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου, οπότε φυσικά παύει.
Η πειθαρχική διαδικασία, είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη, από τυχόν ποινική ή άλλη Δίκη, που σημαίνει ότι τα πειθαρχικά συμβούλια δεν δεσμεύονται από τις αποφάσεις των Δικαστηρίων (μόνο περιορισμένα δεσμεύονται).
Ακόμα και αν απονεμήθηκε χάρη, ως προς το ποινικό σκέλος, μπορεί να επιβληθεί πειθαρχική ποινή !
4. Οι πειθαρχικές ποινές, που προβλέπει ο Υπαλληλικός Κώδικας, είναι :
-η έγγραφη ..επίπληξη
-το πρόστιμο, που μπορεί να φτάσει έως τις αποδοχές 12 μηνών
-στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή, από 1 έως 5 έτη
-στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου, από 1 έως 5 έτη
-η αφαίρεση της άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου
-υποβιβασμός έως δύο (2) βαθμούς
-προσωρινή παύση, από 3 έως 12 μήνες, με πλήρη στέρηση αποδοχών και
-η οριστική παύση.
     Τέλος, σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και ιδίως οικονομικής φύσεως, μπορεί παράλληλα-επιπλέον να επιβληθούν  και διοικητικά πρόστιμα, που ξεκινάνε, από 3.000 ευρώ και μπορεί να φτάσουν τις 100.000 ευρώ !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.