Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

προσωπικά δεδομένα και ποινικές κυρώσεις !

    Προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καλούνται οι πάσης φύσεως πληροφορίες, που αφορούν ορισμένο πρόσωπο (ατομικά), ενώ μία υποκατηγορία, αποτελούν τα λεγόμενα "ευαίσθητα" προσωπικά δεδομένα, στα οποία εντάσσονται οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, η πολιτική τοποθέτηση, η φυλετική ή εθνική προέλευση, τα ζητήματα υγείας, η ερωτική ζωή και οι ποινικές διώξεις ή καταδίκες ενός ανθρώπου !
    Η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των προσωπικών δεδομένων, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ρυθμίζεται με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, ενώ προβλέπονται αστικές και ποινικές ευθύνες, για τους παραβάτες. Οι ποινικές κυρώσεις είναι :
-όποιος παραλείπει να γνωστοποιήσει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ("Αρχή"), τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή οποιαδήποτε μεταβολή στους όρους της άδειας, που έχει λάβει από την Αρχή, τιμωρείται με φυλάκιση έως 3 έτη και χρηματική ποινή, από 1 έως 5 εκατομμύρια ..δραχμές.
-όποιος διατηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς άδεια ή κατά παράβαση της άδειας που έχει λάβει, από την Αρχή, τιμωρείται με φυλάκιση από 1 έως 5 χρόνια και χρηματική ποινή, από 1 έως 5 εκατομμύρια δραχμές.
-όποιος προβαίνει σε διασύνδεση αρχείων, χωρίς γνωστοποίηση στην Αρχή, τιμωρείται με φυλάκιση έως 3 έτη και την ίδια, ως άνω, χρηματική ποινή. Όποιος κάνει τη διασύνδεση, χωρίς άδεια ή κατά παράβαση αυτής, τιμωρείται με φυλάκιση από 1 έως 5 έτη και τη ..γνωστή χρηματική ποινή.
   Αυτά αφορούν κατά βάση, τα οργανωμένα αρχεία, που διατηρούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εταιρίες κλπ), ας δούμε τώρα πως τιμωρείται ο κάθε μεμονωμένος παραβάτης των προσωπικών δεδομένων :
-όποιος επεμβαίνει στα αρχεία ή λαμβάνει γνώση αυτών, τα αφαιρεί, τα αλλοιώνει, τα καταστρέφει, τα μεταδίδει ή τα ανακοινώνει σε άλλους, χωρίς να έχουν δικαίωμα, ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση, τουτέστιν από 10 μέρες έως 5 χρόνια και χρηματική ποινή, ήτοι από 150 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα, με φυλάκιση, από 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή από 1 έως 10 εκατομμύρια δραχμές. Προσοχή : αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις !
-Αν ο υπαίτιος είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη, από 5 έως 10 έτη και χρηματική ποινή από 2 έως 10 εκατ. δραχμές.
-Αν από την πράξη προκλήθηκε κίνδυνος για το δημοκρατικό πολίτευμα ή για την εθνική ασφάλεια, επιβάλλεται κάθειρξη, από 5 έως 20 έτη και χρηματική ποινή, από 5 έως 10 εκατ. δραχμές !
     Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σε περίπτωση αρχείου, νοείται το φυσικό πρόσωπο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
     Ο Νόμος περιέχει και σειρά ειδικών δικονομικών ρυθμίσεων, που προβλέπουν, κατά βάση, την ταχεία εκδίκαση και εκκαθάριση των σχετικών αδικημάτων.
      Τέλος, σε βάρος του υπαιτίου, προβλέπεται και η δυνατότητα άσκησης αγωγής, για ηθική βλάβη, αλλά και για τυχόν περιουσιακή ζημία, από την κακή χρήση ή διάδοση προσωπικών δεδομένων και είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις, όπου ορίζεται στο Νόμο, το ελάχιστο ποσόν ηθικής βλάβης, σε 2.000.000 δραχμές !
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.